http://www.altoband.e-biznes.org/

 

 

Zespół dysponuje także plikami video ,które prezentuje na spotkaniu.